Rijkskantoor De Knoop

Verdeelsystemen met complexe overnameconstructies

Mei 2018, Utrecht - Nederland

 

In mei werd het gloednieuwe Rijkskantoor De Knoop aan de Croeselaan in Utrecht officieel geopend. Een consortium van Strukton, Facilicom en Ballast Nedam ontwikkelde onder de naam R Creators de voormalige Knoopkazerne tot een ultramodern en duurzaam kantoorgebouw in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. Het toonaangevende gebouw heeft een totaal bruto oppervlakte van 30.000 m2 en biedt plaats zo’n 1.700 medewerkers van verschillende rijksdiensten.

 

In opdracht van R Creators ontwikkelde en produceerde Elektro Internationaal de algemene energievoorziening voor het centrale gedeelte van het gebouw. Te beginnen met een hoofdverdeler in het Prisma P systeem van Schneider Electric. De bouwvorm (4b) bracht een behoorlijke uitdaging met zich mee. In het paneel (met een totale lengte van 6,7 meter) moesten een flink aantal afzonderlijk gecompartimenteerde groepen worden opgenomen. Uiteindelijk is de verdeler in 4 delen geleverd. Het paneel bevat twee binnenkomende voedingen en twee algemene groepen.

 

Zeer hoge KSV

De hoofdverdeler heeft een totaal vermogen van 2 x 2.000 A. Er is een optie aangebracht om de voedingen parallel te zetten. Daarvoor is het railsysteem op 70 kA uitgelegd. Het paneel bevat hierdoor dan ook een zeer hoge kortsluitvastheid voor een P-bord.

 

Vijf overnamecontructies

Daarnaast bevat de HV een aantal preferente groepen. Om die draaiende te houden schakelt bij calamiteiten de koppelschakelaar af en neemt de generator het werk over. Elektro Internationaal koppelde de generatorbesturing in. Alsof dat nog niet genoeg was, werden nog eens vier overnamecontructies aangebracht in de hoofdverdeler om alle preferente groepen onder alle denkbare omstandigheden onder spanning te kunnen houden, met een mobiele NSA als ultieme fallback.

 

Preferente groepen met staffeling

Elektro Internationaal leverde ook 109 onderverdelers in Prisma G, waarvan 90 met een complexe constructie vanwege aanwezige preferente groepen. Binnen deze preferente groepen is ook nog eens voorkeur aangebracht. Wanneer deze groepen op de generator komen te draaien is een staffeling in belasting aangebracht. Er zijn dus een aantal groepen aangemerkt die in geval van te hoge belasting kunnen worden afgeschakeld. De belangrijkste groepen in de onderverdelers worden in geval van calamiteiten onder spanning gehouden door een UPS-systeem.

 

KWh-meting

Alle secties, groepen en voedingen binnen het gehele verdeelsysteem worden bovendien gemeten op KWh en zijn ingekoppeld op het GBS van de gebruiker.

 

TERUG NAAR HET PROJECTOVERZICHT (https://www.ei-woerden.nl/tp-28137-2/nieuws/project)

 

[*Impressies: Rijnboutt]

 

 

 

 

De Knoop De Knoop
De Knoop2 De Knoop2