Renovatie Hotel Van der Valk Haarlem

100% elektrisch

Maart 2019 - Haarlem, Nederland

 

Hotel Van der Valk Haarlem bestaat uit 298 hotelkamers, vergaderzalen een restaurant, keuken, bar en entree. Het hotel wordt gerenoveerd en van binnen en buiten (gevel) gemoderniseerd en klaar gemaakt voor de toekomst. Het hotel wordt dusdanig ingericht dat het indien noodzakelijk volledig van het gas af kan en 100% op elektriciteit kan opereren. Het renovatietraject loopt tot begin 2020.

In opdracht van Benschop Installatietechniek ontwerpt en bouwt het team Utiliteit van Elektro Internationaal verschillende distributiepanelen. Deze maand werden de hoofdverdeler en de keukenverdeler geleverd.

Distributiepanelen
De hoofdverdeler van 1.600A (in Prisma P van Schneider Electric) meet 2,7 m en weegt 400 kg. De 800A (KA/KL-C) onderverdeler van 3,2 meter werd gebouwd in het Prisma G systeem van Schneider Electric en weegt een kleine 800 kg. De keukenverdeler gaat het restaurant en de apparatuur aldaar van de nodige stroom voorzien.

Railkoker
STbenelux, expertisepartner van Elektro Internationaal, verzorgt het adviseren, leveren en implementeren van diverse railkokerverbindingen tussen de transformator van het nutsbedrijf tot in de hoofdschakel- en verdeelkast en vanaf daar naar de verdiepingsverdeler, de restaurantverdeler en de toekomstige PV-installatie.

De railkokers van het fabricaat Schneider Electric hebben een IP-55 waarde en een gezamenlijk gewicht van 1.500 kg. Het systeem overbrugt in totaal een afstand van 151 meter en bestaat uit de volgende delen:

Voeding naar HVK 1.600A / 16 meter
Van HVK naar HK-Algemeen 800A / 8 meter
Van HVK naar Restaurant 800A / 7 meter
Van HVK naar PV op dak 630A / 80 meter
Van HK-Algemeen naar etages 630A / 40 meter

Technische match
Door de nauwe samenwerking van Elektro Internationaal en STbenelux worden de aansluitingen ten behoeve van het railkokersysteem reeds in de werkplaats van de paneelbouwer gemaakt. De technische match van de componenten bespoedigt de on site installatie.

Gefaseerd monteren
Het aanleggen van railkoker in een renovatieproject als dit kent een hogere moeilijkheidsgraad, immers, terwijl de sloop in volle gang is wordt het nieuwe deel ook gebouwd. Daardoor wordt er gefaseerd gemonteerd, wat inhoudt dat de open einden van de railen keer op keer afgedekt worden om deze zoveel mogelijk stofvrij te houden. Maar de flexibiliteit van het bouwen in railkoker komt hier eens te meer van pas. 

 

TERUG NAAR PROJECTOVERZICHT (https://www.ei-woerden.nl/tp-28137-2/nieuws/project)

 

 

hotel Van der Valk Haarlem hotel Van der Valk Haarlem